Rosemary Garlic Breadsticks

INGREDIENTS: Tapioca Flour, Potato Starch Flour, Brown Rice Flour, Cornstarch, Egg Whites, Canola Oil, Potato Flour, Molasses, Xanthan Gum, Yeast, Sea Salt, Molasses, Psyllium Husk Powder

PRICE: 6 for $7.45

Contact Information

BitterSweet Gluten Free Bakery

BitterSweet Gluten Free Bakery
2105 Cliff Road
Eagan, MN 55122
(651) 686-0112
info@bittersweetgf.com 

Hours

Mondays
12:00 pm to 4:00 pm

Tuesdays through Fridays
8:00 am to 4:00 pm

Saturdays
9:00 am to 2:00 pm